Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Potwierdź zapoznanie się i akceptację warunków Polityki Prywatności.AKCEPTUJĘ

Przejdź do oferty 

Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej, funkcjonującej pod adresem: https://www.amodesigner.com oraz powiązanych z nią profili na portalach społecznościowych, które wymienia Załącznik do niniejszej Polityki prywatności.

 2. Polityka gromadzi informację o kategoriach i opisuje cele oraz sposoby przetwarzania danych osobowych, ich dalsze przekazywanie, a także uprawnienia i możliwości Użytkowników w zakresie przetwarzania ich danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych użytkowników udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej oraz powiązanych z nią profili mediów społecznościowych jest Michał Skerda, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: „AMO DESIGNER – Michał Skerda”, z siedzibą pod adresem: 10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B, NIP 7393940323, REGON 386100484.

 4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@amodesigner.com.

§2 Definicje pojęć

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności, sporządzona w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych użytkowników w sposób zgodny z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a także z przepisami krajowymi, które uzupełniają to rozporządzenie.

 2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony internetowej amodesigner.com, a także osoba, która korzysta z profili Administratora w mediach społecznościowych.

 3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej na podstawie jednego lub kilku czynników np. na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub danych, gromadzonych za pośrednictwem plików cookies.

 4. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne na temat interakcji użytkownika z witryną, umieszczane na urządzeniach końcowych, z których korzysta (np. komputerach, tabletach itp.) przez serwisy internetowe, z którymi się łączy.

§3 Kategorie i cele przetwarzania danych

 1. Administrator może przetwarzać następujące kategorie Danych osobowych Użytkowników:

  • Imię i nazwisko;

  • Adres wysyłki;

  • Adres zamieszkania/prowadzenia działalności;

  • Numer telefonu kontaktowego;

  • Adres e-mail;

  • NIP (w przypadku osób, prowadzących działalność gospodarczą);

 2. Dodatkowo, w ramach działalności w mediach społecznościowych, Administrator może przetwarzać Dane widoczne na profilach Użytkowników tj. w szczególności wizerunek (zdjęcia profilowe i inne), datę urodzin, miejscowość zamieszkania, płeć, historię zatrudnienia i wykształcenia.

 3. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników strony amodesigner.com mogą być wykorzystywane w celach kontaktowych, w tym w celach przygotowania i przedstawienia oferty wykonania projektu według wskazówek Użytkownika, podpisania umowy, wystawienia faktury za usługi, w celach przeprowadzenia działań promocyjnych i marketingowych Administratora, w tym poprzez otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej (Newsletter).

 4. Zgoda na udział w akcjach marketingowych lub promocyjnych Administratora, w tym na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Administratora.

 5. Dane osobowe, przekazywane przez Użytkowników mediów społecznościowych, przekazywane są przez wszelką działalność Użytkowników w tych mediach na stronach Administratora, w szczególności poprzez polubienie, komentowanie, dodawanie zdjęć lub filmów, udostępnianie, wysyłanie wiadomości prywatnych i inne.

 6. Dane osobowe, przekazywane za pośrednictwem portali społecznościowych będą przetwarzane wyłącznie w celach kontaktowych, w przypadku udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników i nie będą przez nas archiwizowane poza tymi serwisami, chyba że będzie to konieczne w celu realizacji zleconych usług.

 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników portali społecznościowych odbywa się w sposób zgodny z poszczególnymi Politykami prywatności tych serwisów.

§4 Przekazywanie danych osobowych

 1. Administrator ma prawo przekazywania Danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim:

  • podmiotom zewnętrznym, uczestniczącym w obsłudze rachunkowej firmy (w zakresie danych osobowych widocznych na fakturach);

  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym hosting strony internetowej oraz poczty elektronicznej Administratora;

  • podmiotom zewnętrznym zapewniającym wirtualną przestrzeń dyskową (w celu udostępniania Użytkownikowi dokumentacji projektowej);

  • podmiotom zewnętrznym tj. wykonawcom, firmom remontowo-budowlanym, wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania wycenyplanowanej inwestycji Użytkownika;

  • wybranym firmom kurierskim lub przewozowym, jak również firmom pośredniczącym w zamawianiu dostaw (wyłącznie w przypadku wysyłki zamówionych towarów lub przesłania dokumentacji);

  • podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa (w tym odpowiednim organom państwowym).

 2. Administrator nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego.

§5 Uprawnienia użytkowników w kwestiach danych osobowych

 1. Użytkownicy, których Dane osobowe są przetwarzane w ramach działalności strony amodesigner.com, mają następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych;

  • prawo do sprostowania swoich danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • prawo do żądania usunięcia danych;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Prawo do żądania usunięcia danych może zostać opóźnione w czasie ze względu na konieczność przetwarzania w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umową – z uwagi na uzasadniony interes Administratora.

 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 1 lub 2 może nastąpić poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail info@amodesigner.com lub poprzez skierowanie korespondencji tradycyjnej na adres Administratora: Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn.

 4. Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do realizacji celów przetwarzania, określonych w §3.

§6 Polityka plików cookies

 1. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek).

 2. Pliki cookies są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony amodesigner.com.

 3. Akceptacja stosowania plików cookies następuje poprzez udzielenie dobrowolnej, wyraźnej zgody przy pierwszej wizycie na stronie internetowej za pomocą naciśnięcia przycisku „Akceptuję”.

 4. Zmiana decyzji odnośnie stosowania plików cookies może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą zmiany odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, z której korzysta.

§7 Typy plików cookies

 1. Z punktu widzenia trwałości cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

  • ciasteczka sesyjne (session cookies)- pozwalające na sprawne korzystanie z witryny internetowej w ramach danej sesji na stronie Administratora, usuwane po jej zakończeniu;

  • ciasteczka trwałe (permanent cookies)- przechowywane dłużej, nie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji na stronie Administratora.

 2. Z punktu widzenia pochodzenia cookies, z których korzysta strona internetowa Administratora można podzielić na:

  • ciasteczka własne (first party cookies) – ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika Administrator;

  • ciasteczka zewnętrzne (third party cookies) - ciasteczka, które umieszcza w urządzeniu Użytkownika podmiot trzeci, z którego usług korzysta Administrator (np. portal społecznościowy, dostawca treści reklamowych).

 3. Strona Administratora może zawierać odesłania do innych stron, takich jak serwisy społecznościowe. Ciasteczka zewnętrzne, które pochodzą od podmiotów trzecich są niezależne od Administratora, a ich stosowanie jest uregulowane w Politykach prywatności, stosowanych przez te podmioty.

§8 Rodzaje oraz cele stosowania plików cookies

 1. Administrator stosuje pliki cookies, wynikające z:

  • Google Analytics – stosowane w celach analitycznych Administratora (analiza zachowań Użytkownika, w tym tworzenie statystyk, zbierane w celu ulepszenia działania strony internetowej);

  • Facebook Pixel – stosowane w celu dokładniejszego segmentowania audiencji, co pozwala na precyzyjniejsze dobieranie zawartości reklamowych.

  • Ciasteczka zapewniające Użytkownikom korzystanie z usług oferowanych przez portale społecznościowe (usługi dostawców zewnętrznych, tj. m.in. Facebook, Instagram, Pinterest.

§9 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich procedur wewnętrznych, organizacji pracy, a także odpowiedniego sprzętu i rozwiązań informatycznych.

 2. W szczególności Administrator zapewnia, że przekazywanie informacji na stronie amodesigner.com pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie miało charakter poufny dzięki zaszyfrowaniu połączeń poprzez użycie Certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

§10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022 r.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego aktualizowania niniejszej Polityki. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej Administratora.

Załącznik

Lista profili należących do Administratora w mediach społecznościowych, do których zastosowanie ma niniejsza Polityka:

Obserwuj AMO! 

Obserwuj AMO! 

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Przydatne linki:

Projekty

Oferta

Jak wygląda współpraca z AMO

Wycena - Wnętrza

Wycena - Wizualizacje 3D

Polityka prywatności i cookies

727 940 004

studio@amodesigner.com

Napisz lub zadzwoń:

Obsługuję projekty w całej Polsce!

Trójmiasto, Olsztyn

Masz pytania?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy!
Wypełnij wszystkie wymagane pola!

© AMO DESIGNER 2022 | Michał Skerda